top of page

Direct toegang tot de meest ondernemende cultuurlocaties?
Meer zichtbaarheid en positie verkrijgen
?

Platform Cultuur Locaties (PCL) is ontstaan uit een fusie van Platform Museum Locaties (sinds 2006) en Theater Locaties Nederland (sinds 2014). Door constante uitwisseling van kennis, kunde én ervaring hebben deze clubs, sinds 2019 onder de vlag van PCL, zich ontwikkeld tot het belangrijkste kenniscentrum voor commerciële exploitatie, zakelijke verhuur en evenementenorganisatie binnen de Nederlandse cultuurlocaties.
 

 

Lees hier wat de leden over ons zeggen.

​De voordelen van een Preferred Partnership met Platform Cultuur Locaties op een rij:
 

 • Je krijgt de exclusieve status ‘Preferred Partner van Platform Cultuur Locaties’ binnen jouw werkgebied aangeboden;

 • Je hebt via de Platformleden toegang tot een interdisciplinair cultureel netwerk;

 • Je kunt gebruikmaken van de expertise van de Platformleden op het terrein van cultureel ondernemerschap en het managen van zakelijke evenementen binnen cultuurlocaties.


Fysiek:
 

 • Jij en je collega’s worden als Preferred Partner uitgenodigd voor alle bijeenkomsten van Platform Cultuur Locaties, waaronder ook de gezamenlijke bijeenkomsten met het Genootschap voor Eventmanagers en G14;

 • Preferred Partners worden daar waar mogelijk betrokken bij de organisatie en uitvoering van de ledenbijeenkomsten;

 • Tweemaal per jaar word je samen met de andere partners uitgenodigd voor de PPP-lunch (Preferred Partners van het Platform).

Zichtbaarheid:
 

 • Je krijgt de mogelijkheid om de diverse communicatiekanalen van Platform Cultuur Locaties te voeden met eigen content (indien relevant en actueel en na redactie door het bureau). Te denken valt aan updates, presentaties, vacatures, et cetera;

 • Je wordt met je bedrijfslogo en bijbehorende link naar je eigen website structureel getoond op de website www.platformcultuurlocaties.nl. Deze site is het communicatie-instrument bij uitstek voor én tussen (potentiële) leden en het bureau van het Platform Cultuur Locaties. Daarnaast wordt de site dagelijks bezocht door tal van opdrachtgevers van events, op zoek naar een geschikte cultuurlocatie;

 • Je krijgt toegang tot het besloten gedeelte van de website van Platform Cultuur Locaties, waaronder het ledenforum, middels een eigen online profiel;

 • Je ontvangt structureel exposure met je bedrijfslogo in alle nieuwsbrieven van Platform Cultuur Locaties.

 

Spreken deze voordelen je aan?Lees hier onder de toelatingsvoorwaarden en
meld je direct aan als nieuwste partner van Platform Cultuur Locaties!

Meld je aan als partner van Platform Cultuur Locaties.

logotjuh 2.png
word lid

Voor wie?
 

Marktpartijen die al dan niet deels werkzaam zijn in de culturele sector, specifiek in de facilitaire ondersteuning van cultuurlocaties, in de breedste zin des woords.

Het Preferred Partnership is bedrijfsgebonden, wat betekent dat alle geïnteresseerde medewerkers welkom zijn bij de live bijeenkomsten en om alle communicatie te ontvangen
.
 

Kosten

De deelnameprijs bedraagt € 2.450,- per kalenderjaar (excl. 21% btw). Deze kosten worden
stilzwijgend verlengd elk jaar op
1 oktober, tenzij vóór die tijd opgezegd bij Platform Cultuur Locaties.

Studiereizen

Let op: kosten voor studiereizen vallen hier niet onder. Elke studiereis wordt zo voordelig mogelijk georganiseerd; de kosten worden gedeeld door het aantal deelnemers.

Voorwaarden
 

 • De marktpartij is een in Nederland gevestigd bedrijf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als bv;

 • Er is een aantoonbare geschiedenis van werken in en met bestaande cultuurlocaties;

 • Minstens 1 persoon binnen de organisatie is voor minstens 60% van zijn/ haar tijd bezig met het faciliteren van cultuurlocaties;
 • Wanneer de hoofdcontactpersoon niet langer bij de organisatie werkzaam is, gaat het partnership en de bijbehorende facturatie direct over op de eerstvolgende bij ons bekende contactpersoon binnen de organisatie;
 • Elke nieuwe aanmelding wordt ter goedkeuring voorgehouden aan de reeds aangesloten partners.

Kwaliteitsgarantie
 

Alleen marktpartijen die aantoonbaar voldoen aan de bovenstaande criteria komen in aanmerking voor een Preferred Partnership. Platform Cultuur Locaties behoudt zich het recht voor een partnership-aanvraag niet (verder) in behandeling te nemen bij gerede twijfel over het voldoen aan de criteria. Met de aanvrager wordt hierover altijd gecommuniceerd.

Aangesloten partners

Wil je liever lid worden? Kijk hier!

bottom of page