top of page

Kennis en ervaring delen met vakgenoten?
Weten hoe je jouw locatie het beste kunt profileren?

Platform Cultuur Locaties (PCL) is ontstaan uit een fusie van Platform Museum Locaties (sinds 2006) en Theater Locaties Nederland (sinds 2014). Door constante uitwisseling van kennis, kunde én ervaring hebben deze clubs, sinds 2019 onder de vlag van PCL, zich ontwikkeld tot het belangrijkste kenniscentrum voor commerciële exploitatie, zakelijke verhuur en evenementenorganisatie binnen de Nederlandse cultuurlocaties.

 

Lees hier wat de leden over ons zeggen.

​De voordelen van een PCL-lidmaatschap op een rij:
 

 • Minimaal 8 kennis- en netwerkevents per jaar, waarbij relevante, actuele en wisselende thema’s uit de branche worden uitgediept en nuttige contacten gelegd kunnen worden in een prettige ambiance. Hieronder vallen ook de diverse contactmomenten met (leden van) het Genootschap voor Eventmanagers en de G14;

 • Online besloten community voor doorlopende kennis- en informatie-uitwisseling met vakgenoten;

 • Uitgebreid eigen bedrijfsprofiel op www.platformcultuurlocaties.nl/locaties;

 • Organisatiebreed lidmaatschap: je geïnteresseerde collega's zijn ook welkom bij de events;

 • Inclusief één G14-lidmaatschap voor de hoofdcontactpersoon (voor deze persoon zijn in relevante gevallen de G14-toetredingsvoorwaarden van toepassing);

 • Gebruikmaken van collectieve juridische documenten ten behoeve van de verhuur van cultuurlocaties;

 • Toegang tot structurele informatie, communicatie en profilering via online, social media, print en live;

 • Mogelijkheid tot deelname aan de jaarlijkse studiereis, met binnen- of buitenlandse bestemming.

 
Spreken deze voordelen je aan? Lees hier onder de toelatingsvoorwaarden en meld je direct aan als nieuw lid van PCL!

Meld je aan als lid van Platform Cultuur Locaties.

logotjuh 2.png
word lid

​Lidmaatschapsvoorwaarden
 

 • De cultuurlocatie heeft gedurende elk jaar/ seizoen een eigen culturele programmering.

 • Naast de hoofdzaal beschikt de locatie over minimaal één andere verhuurbare ruimte;

 • De zakelijke verhuur wordt intern gezien als kansrijk en zinvol voor de (groei van de) exploitatie van de locatie;

 • Minimaal 12 zakelijke verhuringen per jaar (evenementen en congressen);

 • Minimaal 1 persoon in dienst die zich meer dan 60% van diens werktijd met zakelijke verhuur en/of overige commerciële exploitatie bezig houdt.
   

Voor wie?
 

Cultuurlocaties als theaters, musea, filmhuizen, muziekpodia, cultuurhuizen, enzovoort. Het lidmaatschap is bedrijfsgebonden, wat betekent dat alle geïnteresseerde medewerkers welkom zijn, in het bijzonder leidinggevenden, sales-, account- en eventmanagers en B2B marketeers.
 

Kosten

De lidmaatschapskosten bedragen € 1.150,- per kalenderjaar (excl. 21% btw). Deze kosten worden jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar in oktober/ november gefactureerd.

 

Studiereizen

Let op: kosten voor studiereizen vallen hier niet onder. Elke studiereis wordt zo voordelig mogelijk georganiseerd; de kosten worden gedeeld door het aantal deelnemers.

Verlenging/ opzegging
 

​Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzeggingen diende derhalve vóór 1 oktober van het lopende jaar schriftelijk te worden gemeld. Mail naar: team@platformcultuurlocaties.nl.

Platform Cultuur Locaties is een club waar kennisuitwisseling centraal staat. Indien er meldingen worden gemaakt van actieve salesactiviteiten wordt het lidmaatschap ingetrokken.

Kwaliteitsgarantie
 

Alleen cultuurlocaties die aantoonbaar voldoen aan de bovenstaande criteria komen in aanmerking voor lidmaatschap. PCL behoudt zich het recht voor een lidmaatschapsaanvraag niet (verder) in behandeling te nemen bij gerede twijfel over het voldoen aan de criteria. Met de aanvrager wordt hierover altijd gecommuniceerd.

Aangesloten partners

Ook partner worden? Kijk hier en neem contact met ons op!

bottom of page