top of page

Back to Live voor zakelijke markt, sport en entertainment

Kabinet onder voorwaarden akkoord met Pilot Events


Het kabinet gaat onder voorwaarden akkoord met de doorontwikkeling en organisatie van pilot events van Fieldlab Evenementen, onder de noemer Back to Live. Belangrijke voorwaarde is dat het aantal besmettingen in Nederland verder afneemt en dat het risiconiveau daalt naar waakzaam dan wel zorgelijk.

Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het heeft als hoofddoel de evenementenbranche terug naar het oude normaal te brengen. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. De door Fieldlab Evenementen ontwikkelde events zijn gericht op het vergaren van kennis en data rondom evenementen in tijden van Corona. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt toegewerkt naar veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit, zoals voorheen.

Marcel Elbertse, voorzitter van de Stuurgroep Fieldlab Evenementen, kan begrip opbrengen voor het standpunt van het kabinet: “Natuurlijk hadden wij het liefst morgen gestart met deze pilot events, maar we zien ook wat er aan de hand is. Wij hebben echter plannen waarbij we louter werken met negatief geteste personen, waarvan we ook vragen of zij na het event tenminste twee weken geen contact te hebben met kwetsbare groepen. Gelukkig heeft het kabinet waardering voor die opzet en aanpak en hebben ze aangegeven dat er groen licht komt, zodra de situatie verbeterd is.”

Back to Live

Back to Live is de paraplu waaronder aan de pilot events wordt gewerkt. Er zijn verschillende types evenementen. Bezoekers van de evenementen verklaren zich (door aanschaf kaart of bezoek aan het evenement) bereid om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hierbij valt te denken aan het overleggen van een negatieve Corona-test, invullen van een gezondheidsverklaring binnen 24 uur voor het evenement, het op verzoek meewerken aan een temperatuurmeting of sneltest bij de entree van het event en het mijden van contact met kwetsbare groepen in de twee weken na het pilot event.

Onder Back to Live Theater wordt een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht gebracht. In hetzelfde theater vindt daar een zakelijk congres plaats onder de naam Back to Live Zakelijk. Hierbij is de organisatie in handen van Eventplatform.

De Ziggo Dome wordt twee keer gebruikt voor Back to Live Concert, te organiseren door Mojo en ID&T. Zij zijn ook verantwoordelijk voor Back to Live Festival. Voor Back to Live Sport wordt samengewerkt met de KNVB, Almere City en N.E.C. Fieldlab Evenementen doet daar het onderzoek tijdens reguliere competitiewedstrijden.

 

Back to Live is ook te vinden op:

Comentários


bottom of page