top of page

Cultuurlocaties met lef en smoel

Bijgewerkt op: 24 jan. 2019

1 januari 2019

Lancering nieuwe netwerkorganisatie


Platform Cultuur Locaties. Dat is de naam van de nieuwe kennis- en netwerkorganisatie voor cultuurlocaties met zakelijke verhuur. De eerdere vakorganisaties voor cultuurlocaties – Platform Museum Locaties en Theater Locaties Nederland – gaan hierin op; per 1 januari 2019 zal de samensmelting een feit zijn. Doel van de nieuwe organisatie is: het stimuleren van cultureel ondernemerschap en het ondersteunen, faciliteren en profileren van cultuurlocaties als bestemming voor zakelijke evenementen en congressen, met respect voor hun culturele kernactiviteiten.

Plannen voor de nieuwe kennis- en netwerkorganisatie dateren niet van vandaag of gisteren. Al snel na de oprichting van Theater Locaties Nederland in 2015 bleken de overeenkomsten met het bestaande Platform Museum Locaties groot. Zo liepen leden van beide clubs regelmatig tegen dezelfde vraagstukken aan bij hun zakelijke verhuur. Dat leidde tot een gedeelde interesse in dezelfde thematische kennissessies, die steeds regelmatiger ook gezamenlijk werden georganiseerd om van elkaar te kunnen leren. Met name ‘cultureel ondernemerschap’ bleek een zeer actueel en belangrijk thema waar veel PML- en TLN-leden intensief mee bezig zijn.


Duidelijke propositie

In samenspraak met de adviesraden van PML en TLN viel in 2018 de beslissing om een nieuwe overkoepelende vakorganisatie in te richten, die cultureel ondernemerschap als hoofdthema op de agenda gaat zetten. De nieuwe kennis- en netwerkorganisatie Platform Cultuur Locaties staat open voor musea en theaters, maar ook voor poppodia, filmtheaters en culturele centra. Dat maakt de propositie naar buiten toe duidelijker, bijvoorbeeld voor opdrachtgevers. “In plaats van verschillende labels hebben we met de nieuwe vakorganisatie Platform Cultuur Locaties maar één brand, die we veel beter en gerichter in de markt kunnen zetten,” aldus directeur Dirk Prijs. Dat in de markt zetten zorgt voor zichtbaarheid bij opdrachtgevers en wellicht ook contactmomenten met leden van het Genootschap voor Eventmanagers en G14 – twee clubs onder hetzelfde (management)dak. En natuurlijk wordt de markt bespeeld via de nieuwe contentdriven website die is ingericht als informatiebron voor (potentiële) leden én als showcase waar de leden vindbaar zijn voor opdrachtgevers.


Dedicated manager

Met de vorming van de nieuwe vakorganisatie beschikken de leden in één klap over een veel groter netwerk van gelijkgestemde cultuurlocaties – eind 2018 al zo’n 90 locaties en ruim 200 leden – met zowel landelijke als regionale dekking. Bovendien kan het managementbureau nu één dedicated manager inzetten voor de nieuwe club, zonder dat die zijn tijd en aandacht moet verdelen tussen twee gelijkwaardige labels. Joram Albus (zie kader) zal als manager verantwoordelijk zijn voor het nieuwe label. Zijn missie is om de samensmelting van PML en TLN in 2019 te realiseren, de nieuwe club stevig in het zadel te zetten en daarmee bij te dragen aan de verdere professionalisering van de zakelijke verhuur in de cultuursector. Wanneer is zijn missie geslaagd? “Een belangrijke performance indicator is ‘groei’: als steeds meer cultuurlocaties zich aansluiten is dat een teken dat we relevant zijn en meerwaarde kunnen bieden. Dat we een grote vakorganisatie worden met slagkracht en ‘smoel’. Die één geluid laat horen in een wat diffuse en versnipperde markt. Als dat gaat lukken, ben ik heel happy.”

Meer cultuurlocaties zijn welkom, maar er zijn ook toelatingscriteria. Hoe strikt is dat allemaal?

“Laat ik voorop stellen dat zeker het eerste jaar niets in beton gegoten vastligt. Die criteria zijn een belangrijk startpunt, maar er is ruimte voor interpretatie in nauwe samenspraak met leden en potentiële leden. Bij de start zijn we bijvoorbeeld al in gesprek gegaan met poppodia om te zien of Platform Cultuur Locaties voor hen waarde kan toevoegen. Daaruit bleek dat er zeker draagvlak was en dat is belangrijk. Want we willen relevant zijn, we willen ergens over gaan.”


Cultureel Ondernemerschap wordt het leidend thema. Hoe ga je dat invullen?

“Onder meer door aandacht te geven aan het incorporeren van cultureel ondernemerschap binnen de interne organisatie van een cultuurlocatie; wat neerkomt op het helpen ontwikkelen van een bepaalde mindset. De blik verruimen, op een andere manier kijken naar werkvormen, modellen en formats, nieuwe dingen willen uitproberen. Dat is nog een flinke uitdaging, misschien wel de grootste. Daar willen we aan bouwen en locaties ondersteunen om die mindset ook naar buiten toe te laten zien, naar mogelijke opdrachtgevers. Want daar gaat het uiteindelijk om, dat opdrachtgevers blij verrast worden door cultuurlocaties, óók om het lef dat ze uitstralen.”

Wordt er rekening gehouden met verschillen tussen grote en kleinere locaties?

“Ja, in ons seminar zullen we hier en daar differentiatie inbouwen, naar locatie-omvang én naar ‘bloedgroep’. In het jaarprogramma 2019 komen bijvoorbeeld subsessies waar alleen kleine of grote locaties voor kunnen inschrijven. Wat trouwens aansluit op een eerder gesignaleerde behoefte van leden om af en toe met locaties van vergelijkbare omvang en expertise te kunnen sparren.”


Wat zit er verder in het ‘seminar-vat’ voor 2019?

“In november bepalen de leden samen welke onderwerpen ze in het jaarprogramma willen; als dit blad verschijnt zal dat bekend zijn. Twee bijzonderheden kan ik alvast melden. We willen gaan experimenteren met ‘PCL Deep Dive’: verdiepende sessies met kleine selecte groepen. Én er staat een geweldige studiereis op stapel: in maart naar Parijs.”


Joram Albus is sinds augustus 2018 manager van Platform Cultuur Locaties; in de 2 voorafgaande jaren was hij al raadslid bij Theater Locaties Nederland. Joram is geen onbekende in de wereld van cultuurlocaties; zo werkte hij de afgelopen 12 jaar voor onder meer Westergasfabriek, SugarCity en Flint theater, evenementen en congressen. Naast zijn werk voor Platform Cultuur Locaties is hij oprichter en eigenaar van stAeg, de onderneming die de monumentale cultuurlocatie Sint Aegtenkapel in Amersfoort exploiteert en beheert.


Toelatingscriteria voor Platform Cultuur Locaties

· Cultuurlocatie met een vaste culturele programmering

· Minimaal 2 verhuurbare ruimten

· Minimaal 12 zakelijke verhuringen per jaar (evenementen en congressen)

· Minimaal 1 persoon in dienst die minimaal voor 60% bezig is met zakelijke verhuur

· Zakelijke verhuur levert een substantiële bijdrage aan de exploitatie van de cultuurlocatie

Comments


bottom of page