top of page

Groen licht voor verbouwing en vernieuwing Museum Prinsenhof DelftGroen licht voor verbouwing en vernieuwing Museum Prinsenhof Delft De ontwerpfase van de restauratie en renovatie van Museum Prinsenhof Delft gaat van start. Hiertoe heeft de gemeenteraad van Delft op 6 juli besloten. De beslissing volgt op de uitzonderlijke particuliere schenking van € 10 miljoen van de Delftse familie Vlek voor Museum Prinsenhof Delft. Hierdoor ontstaat een budget van € 28 miljoen. Architectenbureau BiermanHenket zal leiding geven aan het ontwerpteam.

Noodzakelijke vernieuwing Het monumentale Prinsenhofcomplex, een voormalig klooster dat in de 16de eeuw tijdelijk dienst deed als hof van Willem van Oranje, is zo’n 70 jaar na de laatste grote werkzaamheden dringend toe aan renovatie en groot onderhoud. De gemeentelijke investering van € 18 miljoen wordt ingezet om het nationale Top 100-monument in goede staat te brengen en voor het nageslacht te bewaren.

Versterking museale functie en beleving van het monument Met de schenking van € 10 miljoen van de familie Vlek wordt ook de museale functie van het Prinsenhof voor de toekomst gegarandeerd, onder meer door een opwaardering van het voorzieningenniveau voor betere museale inrichting, het aanbrengen van museaal klimaat en het beter inzetten van beschikbare ruimtes, onder andere voor educatie. Daarnaast draagt de familie met haar schenking bij aan het versterken van de beleving van de ruimte in en rondom het gebouw, waaronder de tuin.

Ongekend genereuze gift Het college van burgemeester en wethouders is zeer verheugd met deze doorbraak. “Het positieve besluit stelt ons, na 70 jaar, in staat om het museum te renoveren en toekomstbestendig te maken. Het Prinsenhof is als (inter)nationaal icoon nauw verweven met de ontwikkeling van de stad en ons land en moet in goede staat worden doorgegeven aan toekomstige generaties. Dankzij de ongekend genereuze gift van de familie Vlek kunnen nu de mooie eerste stappen worden gezet.”, zegt Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft. “Daar zijn wij de familie Vlek buitengewoon dankbaar voor.”

Hoogwaardige en onderscheidende rol “Dit is een heel feestelijk moment voor het museum”, zegt Janelle Moerman, directeur Museum Prinsenhof Delft. “Nu de gemeenteraad positief heeft besloten, kunnen we aan de slag met de realisatie van onze verbouwings- en vernieuwingsambities. Het museum beoogt een hoogwaardige en onderscheidende rol te spelen in het Nederlandse museale landschap met aantrekkelijke en kwalitatief hoogstaande tentoonstellingen - denk aan de succesvolle Pieter de Hooch-expositie - en publieksactiviteiten die herhaalbezoek genereren aan de stad Delft. Iedereen, van Delftenaar tot (inter)nationale toerist, moet zich er welkom voelen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe erkentelijk we zijn voor de schenking van de familie Vlek, die een essentiële impuls geeft aan dit besluit.”


Ervaren ontwerpteam Architectenbureau BiermanHenket heeft ruime ervaring in het verbouwen en renoveren van monumenten en musea. Zo verbouwden of renoveerden zij eerder het Anne Frank Huis en de Beurs van Berlage in Amsterdam, het museum Hof van Heeckeren in Zutphen en Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Al deze gebouwen zijn rijksmonumenten, net als het Prinsenhof. Het architectenbureau gaat het ontwerpteam leiden. Daarbij werken zij samen met de adviesbureaus Huisman & Van Muijen (installatieadvies), ABT (constructieadvies), Peutz (bouwfysica en brandveiligheid) en BBA (kostenadvies). Het is de bedoeling dat er medio 2022 een Voorlopig Ontwerp en begin 2023 een Definitief Ontwerp ligt. Als de uitvoering in 2023 begint kan de oplevering eind 2025 plaatsvinden. Extra financiering noodzakelijk Aanvullend op de gemeentelijke investering en de gift is extra financiering noodzakelijk om de renovatie op het gewenste niveau uit te kunnen voeren. De komende tijd benaderen de gemeente en het museum ook andere overheden, instellingen, fondsen en particulieren om een bijdrage te leveren aan de verbouwing en vernieuwing van Museum Prinsenhof Delft. De totale kosten voor de verbouwings- en vernieuwingsplannen zijn geschat op € 37 miljoen. Met de 28 miljoen die nu beschikbaar is kan het ontwerpproces in elk geval van start.

Over de familie Vlek De familie Vlek is sinds 1855 met Delft verbonden en verkreeg bekendheid met de Vlek-jenever. Eind 19e eeuw was de familie betrokken bij de oprichting van het Sint Hippolytusziekenhuis, dat nu tot het Reinier de Graaf Gasthuis behoort. Latere generaties speelden een rol bij de stichting van twee scholen, onderdeel van het huidige Stanislas College. Ruud Vlek heeft verschillende ondernemingen geleid en is medeoprichter van beurshandelaar Optiver. Tegenwoordig steunt de familie via de Delftse Stichting de Lichtboei goede doelen. Met de schenking aan Museum Prinsenhof Delft wil de familie haar band met Delft benadrukken.

Over Museum Prinsenhof Delft Museum Prinsenhof Delft is een veelzijdig en dynamisch museum gesitueerd in het hart van de historische binnenstad. Het vertelt het verhaal van vijf eeuwen Nederlandse geschiedenis en de bijzondere rol die Delft hierin speelt. Drie nauw met de stad verbonden thema’s - Willem van Oranje, Delftse Meesters en Delfts Blauw - staan aan de basis van de programmering. Bezoekers worden ondergedompeld in het rijke verleden, de kunst en de cultuur van Delft, die van de stad tot op de dag van vandaag een inspirerende plek maken. Het museum is gevestigd in een voormalig klooster dat in de 16de eeuw tijdelijk dienst deed als hof van Willem van Oranje. Het gebouw staat in de lijst met 100 belangrijkste nationale monumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Comments


bottom of page