top of page

Juridische blik op verbod evenementen

Alle openbare evenementen (ook zonder vergunning) verboden tot 1 juni! Van As Advocaten geeft een juridische blik op dit verbod en tips over waar je op kunt letten bij annulering van evenementen.


mr. R.P.E (René) Halfens, advocaat, Van As Advocaten

In strijd met wat de Minister eerder aan de Telegraaf heeft laten weten en hetgeen nog steeds staat vermeld op Rijksoverheid.nl, zijn niet (enkel) de evenementen met een vergunnings- of meldplicht, maar alle openbare evenementen tot 1 juni 2020 verboden.

De onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat de Veiligheidsregio’s de corona-noodverordeningen vaststellen en niet het kabinet. De 25 veiligheidsregio’s in Nederland hebben voor evenementen gelukkig allemaal dezelfde definitie gehanteerd, maar deze definitie wijkt vervelend genoeg wel af van hetgeen de rijksoverheid hierover communiceert.

In artikel 2.1 lid 3 van alle 25 noodverordeningen is bepaald dat: “Evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden.”

In artikel 1.2 wordt daarbij aan ‘Evenement’ de volgende definitie toegekend: “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, van de Gemeentewet en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; hieronder vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten, muziekvoorstellingen, wedstrijden, straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden;”

Oftewel: Blijkens de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s, lijken op dit moment alle openbare evenementen tot nader order tot 1 juni verboden. Voor besloten evenementen (ook met vergunning) lijkt tot nader order 28 april te gelden.

De einddatum van het verbod kan juridisch van belang zijn bij de dekkingsbeoordeling van een (evenementen)verzekering of om antwoord te geven op de vraag het gaat om een gewone annulering, of een annulering vanwege overmacht.

Staat u voor de keuze om een evenement te annuleren? Win dan eerst juridisch advies in over uw positie, alvorens uw keuze uit te voeren. Bent u verzekerd, annuleer het evenement dan niet alvorens de dekking af te stemmen met uw verzekering. Want als u eenmaal hebt geannuleerd, kan dat niet (altijd) meer ongedaan worden gemaakt en zit u mogelijk vast aan de gevolgen.

Wilt u exact weten welke regels er voor u gelden? Check dan de website van uw veiligheidsregio en kijk daar welke noodverordening(en) voor uw regio gelden. Indien u absolute zekerheid wilt hebben over het wel/niet mogen doorgaan van uw aanstaande evenement, is uw veiligheidsregio ook de juiste instantie om daar een uitspraak over te vragen.

Let op! Ook sommige veiligheidsregio’s melden in een banner op hun site ten onrechte, althans in strijd met hun eigen verordening, dat: “Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn alle maatregelen verlengd t/m 28 april. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht blijven verboden tot 1 juni 2020.” De laatste zin zou hier eigenlijk moeten zijn: ‘Alle openbare evenementen blijven verboden tot 1 juni 2020.’

Meer informatie: www.vanasadvocaten.nl of bekijk het webinar met René Halfens terug op het besloten forum voor leden van Platform Cultuur Locaties.

Comments


bottom of page